Privacyverklaring

Je persoonsgegevens worden verwerkt door EnerGia Talentscaping, gevestigd te Bosbesstraat 7, 2260 Westerlo, voor ons klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van je aankoop en voor direct marketing (om je nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien je niet wilt dat wij je gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op ons mailadres: dominique@ener-gia.be. Via dat adres kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over jou verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als je het niet eens bent met de manier waarop wij je gegevens verwerken, kan je je wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

 

 

Life Coach
Loopbaanbegeleider
Kerntalentenexpert
Wandelcoach

Westerlo - Herselt

BE 0763.911.226

Mijn prijzen zijn vrijgesteld van BTW. Betaling is mogelijk via mobile banking, Payconiq of cash.

Kern jezelf!

GRATIS kennismakingsgesprek van 30 min:
0473/47.84.68
dominique@ener-gia.be

Volg mij op mijn socials voor tips

2024©Energia